home doelstelling markt leden contact
 


DE MARKT VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN TECHNOLOGIE

Kenmerkend voor medische hulpmiddelen is het grote aantal van ± 500.000 verschillende producten die op de (Europese) markt beschikbaar zijn. Deze producten worden gebruikt in zorginstellingen, in de thuissituatie en op het werk.

Producten variëren van medische apparatuur zoals MRI-scans, röntgen, mobiliteitshulpmiddelen, verzorgende, ondersteunende en lichaamsvervangende producten als prothesen/implantaten en pacemakers. Kortom, producten die gebruikt worden voor de diagnose, preventie, behandeling, bewaking en verlichting van een zeer groot aantal aandoeningen, beperkingen en handicaps.

Medische hulpmiddelen zijn met andere woorden van het allergrootste belang voor een kwalitatief goede gezondheidszorg en voor de kwaliteit van leven van mensen met een fysieke beperking of aandoening.


 
Diagned FHI Medische Technologie FIREVA GAIN Holland HealthTech Nefemed