home doelstelling markt leden contact
 


DOELSTELLING

Het doel van SOMT is op terreinen die door (een deel van) de deelnemende organisaties van belang worden geacht gezamenlijke initiatieven te ondernemen. Daarmee worden niet alleen de doelstellingen van de individuele organisaties ondersteund maar worden ook de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende organisaties gediend.


Beleidsterreinen

  1. Voor SOMT zijn twee beleidsterreinen vooral van belang:
    Innovatie van zorg waar innovatie van medische hulpmiddelen/technologie een belangrijk speerpunt is.
  2. De in- en uitstroom van medische hulpmiddelen/technologie in het basispakket Zorgverzekeringswet en de inzet en het gebruik van medische hulpmiddelen in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).


 
Diagned FHI Medische Technologie FIREVA GAIN Holland HealthTech Nefemed