home doelstelling markt leden contact
 


SOMT

De Stichting Ondernemingen Medische Technologie (SOMT) is een overlegorgaan van zes brancheorganisaties van fabrikanten/importeurs van medische hulpmiddelen en technologie. Daarmee is een aanzienlijk deel van de aanbodkant van medisch technologische producten gebundeld.


 
Diagned FHI Medische Technologie FIREVA GAIN Holland HealthTech Nefemed